Wat te doen bij een niet eerlijke WOZ waarde?

Wat is een eerlijke WOZ waarde voor de woning waar iemand eigenaar van is? Voor deze vraag geldt dat ze elk jaar opnieuw bijzonder vaak wordt gesteld. Dat hoeft absoluut niet te verbazen. Het is namelijk zo dat deze waarde jaarlijks opnieuw wordt bepaald. Dat is onder meer nodig omdat de waarde van huizen aanzienlijk kan fluctueren afhankelijk van de (nieuwe) marktomstandigheden. Heb jij de nieuw bepaalde WOZ waarde ontvangen en ben jij van mening dat er geen sprake is van een eerlijke berekening? In dat geval heb je de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Hoe je dat nu precies kan doen en waar je allemaal rekening mee moet houden laten we je zeer graag ontdekken met de informatie die je aantreft hier op deze pagina. 

Hoe gebeurt de berekening van de WOZ waarde?

Om te kunnen achterhalen of er sprake is van een eerlijke WOZ waarde of niet is het van cruciaal belang om stil te blijven staan bij de berekening die wordt uitgevoerd om tot deze waarde te komen. Wat deze berekening betreft geldt dat ze wordt gebaseerd op twee verschillende soorten data. We maken hierbij concreet een onderscheid tussen de twee onderstaande soorten:

  1. De data welke eigenlijk nooit verandert (zoals de ligging en de oppervlakte van jet pand);
  2. De data die wel jaarlijks verandert, namelijk de actuele verkoopprijzen; 

Voor heel wat mensen geldt dat ze zich afvragen waarom de eerlijke WOZ waarde van hun woning jaarlijks opnieuw dient te worden berekend. Eigenlijk hebben we ondertussen een antwoord gegeven op deze vraag. Het is namelijk zo dat de actuele verkoopwaarde elk jaar opnieuw sterk kan fluctueren van woningen die zijn terug te vinden in de regio in kwestie. Omdat de waarde van de woning ook de WOZ waarde kan beïnvloeden is een jaarlijkse herberekening noodzakelijk.

Waar wordt de WOZ waarde allemaal voor gebruikt?

Je zal in de praktijk tot de vaststelling komen dat de WOZ waarde wordt gebruikt voor tal van verschillende doeleinden. Concreet is het dan ook bijvoorbeeld zo dat ze wordt bestempeld als de zogenaamde grondslag voor menig aantal kosten waar je mee wordt geconfronteerd als eigenaar van een woning. Denk hierbij niet alleen aan bepaalde belastingen die je moet betalen, maar ook aan allerhande heffingen. Als je van plan bent om een woning aan te kopen is het dan ook zeer belangrijk om er je bewust van te zijn dat hier ook heel wat periodieke kosten aan verbonden zullen zijn. Een eerlijke WOZ waarde zorgt ervoor dat deze kosten geen probleem hoeven te vormen. 

Wat wanneer er geen sprake is van een eerlijke WOZ waarde?

In het merendeel van de gevallen spreekt het voor zich dat er door een gemeente altijd een eerlijke WOZ waarde wordt berekend. Dit gezegd hebbende bestaat de kans altijd dat het fout loopt. In dat geval spreekt het voor zich dat je als woningeigenaar mogelijks niet helemaal akkoord zal kunnen gaan met de waarde die werd berekend. Dat hoeft gelukkig geen enkel probleem te zijn, integendeel. Zo heb je altijd de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Op die manier zal de berekende WOZ waarde door de gemeente opnieuw onder de loep worden genomen. Ga voor meer informatie over WOZ bezwaar naar de website van Bezwaarmaker.